EG4130 Pro 30通道电表数据记录仪

简述:EG4130 Pro包含了电表,数据记录仪和Web服务器,集合了测量、存储、网络传输功能,通过交互界面可以查看实时数据和历史数据,报告,图表等。EG4130 Pro支持以下测量:交流电流、交流电

渠道科技

产品中心,工业应用类仪器,能源类

2020-03-02

43

2

EG4115 15通道电能表数据采集器

简介 EG4115是一款15通道的电表,测量精度高达到0.5%,最大能够测量3相277/480V交流电压和6900安培电流。EG4115包含1个以太网端口和2个USB端口,可用于连接其他模块,例如Wi

渠道科技

产品中心,工业应用类仪器,能源类

2020-03-02

40

3

搜索文章

新出仪器
-->
仪器推荐

热门标签